Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, An ninh cho đại biểu HĐND 10 phường năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 669/KH-HĐ ngày 21 tháng 6 năm 2018 của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh quận Thanh Khê về việc bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, An ninh cho Đại biểu HĐND phường năm 2018. Ngày 10/7/2018 Thường trực HĐND quận đã phối hợp với Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh quận Thanh Khê tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, An ninh cho Đại biểu HĐND phường năm 2018.

 

Hội nghị tập huấn diễn ra trong 01 ngày, các đại biểu HĐND phường tham gia lớp tập huấn đã được tiếp thu và quán triệt các chuyên đề về Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng - an ninh; phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Đường lối quan điểm của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng - an ninh trong tình hình mới…

 

Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị cho các vị đại biểu HĐND phường những kiến thức cơ bản có thể vận dụng được vào tình hình tại địa phương mình. Qua đó đáp ứng được các yêu cầu thực tiễn đặt ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở    .              

Như Tuấn

Quay lại Chia sẻ qua email
Tin cùng chuyên mục

Thông báo Tuyển dụng lao động của Xí nghiệp Môi trường Thanh Khê

Thông báo danh sách trúng tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự các phường thuộc UBND quận Thanh Khê

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Thanh Khê năm học 2018 - 2019

Thông báo Về việc tiếp nhận viên chức trong và ngoài thành phố về công tác tại đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND quận năm học 2018-2019

Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 6 HĐND quận Thanh Khê khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Quyết định trúng tuyển xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự tại phường thuộc UBND quận Thanh Khê năm 2018

Danh sách các điểm giao dịch cung cấp dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Thông tin liên quan đến một số người dân tỉnh BÌnh Thuận do thiếu hiểu biết đã bị các đối tượng xấu lợi dụng kích động biểu tình, bạo lực phản đối dự án Luật Đặc khu

Thông báo Kết quả thi tuyển viên chức tại các trường mầm non công lập thuộc UBND quận Thanh Khê năm 2018

Thông cáo Báo chí của Văn phòng Quốc hội về Dự án Luật đặc khu

(Đã tiếp nhận 144 lượt hồ sơ)56.6 %37.2 %0.0 %0.0 %0.0 %6.2 %SớmĐúngTrễTồnChưa đến hạnQuá hạn

 

1 7 9 0 8 5 8 4
Hôm nay: 0
Tháng này: 103236
Tổng cộng: 17908584