Hệ thống văn bản pháp quy

Hiển thị 20 kết quả.
của 1
Số hiệu Cơ quan ban hành Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
06/2018/TT-BNV Chính phủ Lĩnh vực khác Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội 31/05/2018
02/2018/TT-BXD Chính phủ Lĩnh vực khác Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng. 06/02/2018
09/2018/TT-BCT Chính phủ Lĩnh vực khác Thông tư 09/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức Quản lý thị trường 23/05/2018
81/2018/NĐ-CP Chính phủ Lĩnh vực khác Nghị định số 81/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại 22/05/2018
69/2018/NĐ-CP Chính phủ Lĩnh vực khác Nghị định số 69/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương 15/05/2018
70/2018/NĐ-CP Chính phủ Lĩnh vực khác Nghị định số 70/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy hoạch việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước 15/05/2018
3286/KH-UBND Thành phố Đà Nẵng Lĩnh vực khác Kế hoạch số 3286/KH-UBND ngày 8/5/2018 của UBND thành phố về việc triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 08/05/2018
3288/UBND-KT Thành phố Đà Nẵng Lĩnh vực khác Về việc triển khai cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính Phủ 08/05/2018
63/2018/NĐ-CP Chính phủ Lĩnh vực khác Nghị định số 63/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư 04/05/2018
62/2018/NĐ-CP Chính phủ Kinh tế Nghị định số 62/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 02/05/2018
55/2018/NĐ-CP Chính phủ Lĩnh vực khác Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón 16/04/2018
53/2018/NĐ-CP Chính phủ Lĩnh vực khác Nghị định số 53/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự 16/04/2018
54/2018/NĐ-CP Chính phủ Lĩnh vực khác Nghị định số 54/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính 16/05/2018
43/2018/NĐ-CP Chính phủ Lĩnh vực khác Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải 12/03/2018
241/QĐ-TTg Chính phủ Lĩnh vực khác Phê duyệt đề án đẩy mạnh thanh toán qua Ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội 23/02/2018
41/2018/NĐ-CP Chính phủ Lĩnh vực khác Nghị định số 41/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập 12/03/2018
30/2018/NĐ-CP Chính phủ Lĩnh vực khác Nghị định số 30/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự 07/03/2018
29/2018/NĐ-CP Chính phủ Lĩnh vực khác Nghị định số 29/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân 05/03/2018
168/2017/NĐ-CP Chính phủ Lĩnh vực khác Nghị định số 168/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch 31/12/2017
31/2018/NĐ-CP Chính phủ Lĩnh vực khác Nghị định số 31/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa 08/03/2018
Hiển thị 20 kết quả.
của 1

 

(Đã tiếp nhận 144 lượt hồ sơ)56.6 %37.2 %0.0 %0.0 %0.0 %6.2 %SớmĐúngTrễTồnChưa đến hạnQuá hạn
1 7 9 0 8 5 3 6
Hôm nay: 0
Tháng này: 103188
Tổng cộng: 17908536