(Đã tiếp nhận 144 lượt hồ sơ)56.6 %37.2 %0.0 %0.0 %0.0 %6.2 %SớmĐúngTrễTồnChưa đến hạnQuá hạn
1 7 2 2 5 6 7 6
Hôm nay: 0
Tháng này: 156591
Tổng cộng: 17225676