(Đã tiếp nhận 144 lượt hồ sơ)56.6 %37.2 %0.0 %0.0 %0.0 %6.2 %SớmĐúngTrễTồnChưa đến hạnQuá hạn
1 8 0 8 6 3 4 8
Hôm nay: 8824
Tháng này: 94037
Tổng cộng: 18086348