Thông báo tiếp nhận viên chức ngành Giáo dục Đào tạo

Danh sách cơ sở được kiểm tra, xếp loại, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm tính đến ngày 31/7/2017

Thông báo về việc tuyển dụng công chức tại các phường thuộc UBND quận Thanh Khê

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức của quận Thanh Khê năm 2017- 2018

Danh sách các cơ sở dịch vụ ăn uống được UBND 10 phường thuộc quận Thanh Khê cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc đã ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm đến quý II năm 2017

Danh sách các cơ sở dịch vụ ăn uống đã được Phòng cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đến quý II năm 2017

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND quận Thanh Khê tại buổi tiếp dân định kỳ ngày 16/8/2017

Thông báo danh sách trúng tuyển viên chức thuộc UBND quận Thanh Khê năm 2017

Thông báo Về việc tiếp nhận hợp đồng lao động tại đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo của UBND quận Thanh Khê

Thông báo Điều chỉnh thời gian nhận đơn phúc khảo kết quả thi tuyển viên chức sự nghiệp ngành giáo dục – đào tạo quận Thanh Khê năm học 2017 – 2018

(Đã tiếp nhận 144 lượt hồ sơ)56.6 %37.2 %0.0 %0.0 %0.0 %6.2 %SớmĐúngTrễTồnChưa đến hạnQuá hạn

 

1 6 5 0 4 6 0 5
Hôm nay: 3685
Tháng này: 114149
Tổng cộng: 16504605