(Đã tiếp nhận 144 lượt hồ sơ)56.6 %37.2 %0.0 %0.0 %0.0 %6.2 %SớmĐúngTrễTồnChưa đến hạnQuá hạn
1 8 1 9 5 6 7 1
Hôm nay: 3242
Tháng này: 38644
Tổng cộng: 18195671