(Đã tiếp nhận 144 lượt hồ sơ)56.6 %37.2 %0.0 %0.0 %0.0 %6.2 %SớmĐúngTrễTồnChưa đến hạnQuá hạn
1 6 7 6 1 3 5 6
Hôm nay: 13220
Tháng này: 142618
Tổng cộng: 16761356