(Đã tiếp nhận 144 lượt hồ sơ)56.6 %37.2 %0.0 %0.0 %0.0 %6.2 %SớmĐúngTrễTồnChưa đến hạnQuá hạn
1 6 9 3 7 3 9 5
Hôm nay: 11172
Tháng này: 135504
Tổng cộng: 16937395