(Đã tiếp nhận 144 lượt hồ sơ)56.6 %37.2 %0.0 %0.0 %0.0 %6.2 %SớmĐúngTrễTồnChưa đến hạnQuá hạn
1 8 1 6 2 9 2 6
Hôm nay: 2504
Tháng này: 35349
Tổng cộng: 18162926