Thông báo tiếp nhận hợp đồng lao động tại đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo của UBND quận Thanh Khê

        Xem với cỡ chữ    

 

Căn cứ Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quản lý;

 

UBND quận Thanh Khê thông báo về việc tiếp nhận hợp đồng lao động tại đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo của UBND quận, cụ thể như sau:

 

1. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn và hồ sơ đăng ký tuyển dụng HĐLĐ

 

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

 

- Có đơn xin tiếp nhận hợp đồng lao động hoặc đơn xin việc;

 

- Có lý lịch rõ ràng;

 

- Có văn bằng phù hợp với vị trí việc làm;

 

- Có chứng chỉ đào tạo (Anh văn, Tin học), chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

 

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

 

2. Chỉ tiêu, nhu cầu tiếp nhận hợp đồng lao động

 

- Bậc mầm non: 05 giáo viên mầm non

 

- Bậc Tiểu học: 10 giáo viên văn hoá tiểu học

 

- Bậc Trung học cơ sở: Giáo viên Ngữ văn: 05 người.

 

3. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể

 

a) Bậc Mầm non

 

- Tốt nghiệp Đại học sư phạm mầm non trở lên.

 

- Có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng.

 

- Chứng chỉ B Ngoại ngữ và Chứng chỉ tin học văn phòng.

 

b) Vị trí việc làm giáo viên văn hoá Tiểu học

 

- Tốt nghiệp Đại học sư phạm tiểu học trở lên, Ưu tiên có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng và Quảng Nam.

 

- Chứng chỉ Ngoại ngữ và Chứng chỉ tin học văn phòng.

 

c) Vị trí việc làm giáo viên Trung học cơ sở:

 

- Tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở.

 

- Có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng.

 

- Chứng chỉ Ngoại ngữ và Chứng chỉ tin học văn phòng.

 

4. Hình thức hợp đồng lao động: Hợp đồng lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động.

 

5. Phương thức tuyển dụng hợp đồng lao động: Tuyển dụng hợp đồng lao động bằng hình thức phỏng vấn.

 

6. Hồ sơ đăng ký tiếp nhận hợp đồng lao động

 

Hồ sơ đăng ký hợp đồng lao động, gồm có:

 

- Đơn xin tiếp nhận hợp đồng lao động hoặc đơn xin việc

 

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ;

 

- Bản pho to các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí có nhu cầu hợp đồng lao động;

 

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên cấp trong thời hạn 90 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ;

 

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (nếu có); Bản sao Sổ hộ khẩu; Bản sao Sổ bảo hiểm xã hội (nếu có);

 

7. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ

 

a) Thời gian: Từ ngày 30 tháng 8 đến hết ngày 07 tháng 9 năm 2018

 

b) Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký tiếp nhận hợp đồng: Tại Phòng Nội vụ quận Thanh Khê, số 503 Trần Cao vân, Đà Nẵng trong giờ hành chính.

 

8. Thời gian dự kiến phỏng vấn, sát hạch

 

- Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 10 tháng 9 năm 2018.

 

9. Giao Phòng Nội vụ quận chủ trì phối hợp phòng Giáo dục – Đào tạo quận thực hiện việc phỏng vấn và báo cáo Chủ tịch UBND quận xem xét quyết định.

 

Trên đây là Thông báo tiếp nhận hợp đồng lao động của Uỷ ban nhân dân quận Thanh Khê./.         

 

Cập nhật ngày: 29-08-2018
In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

 

(Đã tiếp nhận 144 lượt hồ sơ)56.6 %37.2 %0.0 %0.0 %0.0 %6.2 %SớmĐúngTrễTồnChưa đến hạnQuá hạn
1 8 1 9 5 5 0 1
Hôm nay: 3150
Tháng này: 40929
Tổng cộng: 18195501