Thông báo nội dung ôn thi và thời gian tổ chức thi tuyển công chức quận Thanh Khê

        Xem với cỡ chữ    

 

Thực hiện Công văn số 2454/SNV-CCVC ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Sở Nội vụ thành phố về việc thông báo nội dung thi, thời gian thi và tài liệu ôn tập thi tuyển công chức.

 

UBND quận Thanh Khê thông báo nội dung thi, thời gian thi và tài liệu ôn tập thi tuyển công chức năm 2018, cụ thể như sau:

 

 I. NỘI DUNG THI

 

1. Môn kiến thức chung

 

a) Thi viết 01 bài, thời gian làm bài 180 phút đối với ngạch chuyên viên và 120 phút đối với ngạch kiểm lâm viên trung cấp và văn thư trung cấp;

 

b) Nội dung thi: Các nội dung liên quan về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng và các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

 

2. Môn nghiệp vụ chuyên ngành

 

a) Thi viết 01 bài; thời gian 180 phút đối với ngạch chuyên viên và 120 phút đối với ngạch kiểm lâm viên trung cấp và văn thư trung cấp;

 

b) Thi trắc nghiệm trên máy tính 01 bài; thời gian 30 phút đối với ngạch chuyên viên, ngạch kiểm lâm viên trung cấp và văn thư trung cấp;

 

c) Nội dung thi: Theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

 

3. Môn Ngoại ngữ

 

a) Thi trắc nghiệm trên máy vi tính 01 bài; thời gian 30 phút đối với ngạch chuyên viên, ngạch kiểm lâm viên trung cấp và văn thư trung cấp.

 

b) Yêu cầu:

 

- Đối với ngạch kiểm lâm viên trung cấp và văn thư trung cấp: trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tương đương trình độ A);

 

- Đối với ngạch chuyên viên và tương đương: trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tương đương trình độ B ngoại ngữ).

 

4. Môn Tin học văn phòng

 

a) Thi trắc nghiệm trên máy vi tính 01 bài; thời gian 30 phút đối với ngạch chuyên viên, ngạch kiểm lâm viên trung cấp và văn thư trung cấp.

 

b) Yêu cầu

 

Trình độ tin học văn phòng, bao gồm: hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng máy tính cơ bản với hệ điều hành Windowns 7, Microsoft Word 2007, Microsoft Excel 2007, Microsoft Powerpoint 2007; kiến thức cơ bản về mạng Internet; sử dụng thư điện tử, cách khai thác ứng dụng trên Internet, ứng dụng Internet trong cuộc sống (theo Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

- Thí sinh không đạt từ đủ 50 điểm trở lên một trong 3 bài thi trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành; tin học, ngoại ngữ (trừ trường hợp được miễn thi) sẽ không được tham gia dự thi viết môn kiến thức chung và thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành.

 

II. TÀI LIỆU ÔN TẬP

 

Tài liệu ôn tập môn ngoại ngữ và tin học văn phòng, thí sinh tự ôn tập theo yêu cầu trình độ của ngạch cần tuyển dụng. Tài liệu ôn tập môn kiến thức chung và môn chuyên môn nghiệp vụ gồm:

 

1. Hiến pháp năm 2013

 

2. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

 

3. Luật Cán bộ, công chức năm 2008

 

4. Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

 

5. Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

 

6. Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh (đối với người dự thi vào công chức tại sở hoặc chi cục, ban trực thuộc sở);

 

7. Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (đối với người dự thi vào công chức tại khối quận, huyện).

 

8. Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch, chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15 tháng 08 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV và Thông tư số 13/2010/TT-BNV liên quan đến quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi năng ngạch công chức.

 

9. Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới;

 

10. Các Nghị định, Thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực nơi người dự tuyển đăng ký tuyển dụng.

 

Ghi chú: Tài liệu ôn tập được đăng tải lên website của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ www.noivu.danang.gov.vn.

 

III. THỜI GIAN THI TUYỂN (dự kiến)

 

1. Thời gian tổ chức khai mạc: Khai mạc vào lúc 7h00 ngày 21 tháng 9 năm 2018 (Thứ Sáu)

 

Địa điểm thi: Hội trường Trường THPT Phan Châu Trinh (số 154 Lê Lợi, thành phố Đà Nẵng).

 

2. Thời gian tổ chức thi tuyển: Ngày 21, 22 và 23 tháng 9 năm 2018 (Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ nhật)

 

Địa điểm thi trắc nghiệm: Trường THPT Phan Châu Trinh (167 Lê Lợi, thành phố Đà Nẵng).

 

Địa điểm thi viết: Trường THPT Phan Châu Trinh (số 154 Lê Lợi, thành phố Đà Nẵng).

Buổi Ngày Môn thi Hình thức thi Thời gian thi theo ngạch công chức tuyển dụng
        Chuyên viên (tương đương) Cán sự (tương đương)
Sáng 21/9/2018 Tin học Trắc nghiệm trên máy tính 30 phút 30 phút
Chiều 21/9/2018 Ngoại ngữ Trắc nghiệm trên máy tính 30 phút 30 phút
Chiều 22/9/2018 Nghiệp vụ chuyên ngành Trắc nghiệm trên máy tính 30 phút 30 phút
Sáng 23/9/2018 Kiến thức chung Viết 180 phút 120 phút
Chiều 23/9/2018 Nghiệp vụ chuyên ngành Viết 180 phút 120 phút

 

Trên đây là Thông báo của UBND quận Thanh Khê về dự kiến thời gian tổ chức thi và nội dung ôn thi tuyển công chức quận Thanh Khê./.

 

Cập nhật ngày: 29-08-2018
In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

 

(Đã tiếp nhận 144 lượt hồ sơ)56.6 %37.2 %0.0 %0.0 %0.0 %6.2 %SớmĐúngTrễTồnChưa đến hạnQuá hạn
1 8 1 9 5 4 9 6
Hôm nay: 3145
Tháng này: 40924
Tổng cộng: 18195496