Ra mắt Câu lạc bộ “Ánh sáng xanh” phường Xuân Hà

        Xem với cỡ chữ    

Vừa qua, UBND phường Xuân Hà tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ “Ánh sáng xanh” phường Xuân Hà. Trong đó hội viên là người lao động và chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm; Phụ nữ đơn thân, không có việc làm ổn định có nguy cơ hoạt động mại dâm.

 

Với mục đích tăng cường khả năng tiếp cận, sử dụng các dịch vụ xã hội cho nhóm yếu thế (là lao động nữ làm việc tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, phụ nữ đơn thân, không có việc làm ổn định) có nguy cơ sa vào tệ nạn mại dâm; đảm bảo các quyền của người lao động làm việc tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ trong việc thực hiện đảm bảo quyền lợi cho người lao động làm việc tại cơ sở.

            

Câu lạc bộ "Ánh sáng xanh" phường Xuân Hà sẽ triển khai thực hiện khảo sát, đánh giá nhu cầu cần can thiệp về đảm bảo quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ và phụ nữ đơn thân không có việc làm ốn định có nguy cơ phát sinh tệ nạn mại dâm, thực hiện các nội dung trợ giúp, các hoạt động tiếp cận, dự phòng lây nhiễm HỈV/AIDS cho nhóm đối tượng được hỗ trợ. Tố chức tập huấn, truyền thông và cung cấp các dịch vụ can thiệp giảm hại, dự phòng HIV/AIDS và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động và chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ. Đồng thời phố biến các quy định của pháp luật để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong cộng đồng đối với chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ trong việc thực hiện các nghĩa vụ theo quy định pháp luật trong quá trình sử dụng lao động. Tuyên truyền phổ biến kiên thức về giảm hại, chia sẻ thông tin về các dịch vụ giảm hại để chủ cơ sở hiểu và hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban chủ nhiệm CLB tiếp cận người lao động tại cơ sở.

            

Ngoài ra CLB sẽ thực hiện các hoạt động tiếp cận, truyền thông đến người lao động đang làm việc tại cơ sở kinh doanh dịch vụ nhằm cung cấp kiến thức, các kỹ năng cơ bản để họ tự nhận thức được quyền và nghĩa vụ trong mối quan hệ lao động với chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ.

Thành Lâm

                                                                                      

Cập nhật ngày: 01-02-2018
In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

 

(Đã tiếp nhận 144 lượt hồ sơ)56.6 %37.2 %0.0 %0.0 %0.0 %6.2 %SớmĐúngTrễTồnChưa đến hạnQuá hạn
1 8 1 9 5 7 8 1
Hôm nay: 3242
Tháng này: 38754
Tổng cộng: 18195781