Thông báo Điều chỉnh thời gian nhận đơn phúc khảo kết quả thi tuyển viên chức sự nghiệp ngành giáo dục – đào tạo quận Thanh Khê năm học 2017 – 2018

        Xem với cỡ chữ    

 

Trên cơ sở báo cáo kết quả thi tuyển của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục – đào tạo thuộc quận Thanh Khê năm học 2017 – 2018, UBND quận Thanh Khê đã ban hành Thông báo số 88/TB-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2017 về việc kết quả thi tuyển viên chức ngành giáo dục – đào tạo quận Thanh Khê năm học 2017 – 2018. Nay UBND quận Thanh Khê thông báo điều chỉnh thời gian nhận đơn phúc khảo kết quả thi tuyển viên chức sự nghiệp ngành giáo dục – đào tạo quận Thanh Khê năm học 2017 – 2018 cụ thể như sau:

 

1. Thời gian nhận đơn phúc khảo của người dự tuyển từ ngày 07 tháng 8 năm 2017 đến hết ngày 18 tháng 8 năm 2017;

 

2. Các nội dung khác có liên quan đến kết quả thi tuyển viên chức sự nghiệp ngành giáo dục – đào tạo quận Thanh Khê năm học 2017 – 2018 vẫn thực hiện theo Thông báo số 88/TB-UBND của UBND quận Thanh Khê về việc kết quả thi tuyển viên chức ngành giáo dục – đào tạo thuộc quận Thanh Khê năm học 2017 – 2018.

 

UBND quận Thanh Khê thông báo để các cơ quan, đơn vị và các thí sinh tham gia thi tuyển được biết./.

Cập nhật ngày: 07-08-2017
In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

 

(Đã tiếp nhận 144 lượt hồ sơ)56.6 %37.2 %0.0 %0.0 %0.0 %6.2 %SớmĐúngTrễTồnChưa đến hạnQuá hạn
1 7 9 0 8 5 6 9
Hôm nay: 0
Tháng này: 103221
Tổng cộng: 17908569