Khai mạc kỳ hợp thứ tư HĐND quận Thanh Khê khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021

        Xem với cỡ chữ    

Sáng ngày 29/6/2017, tại Trung tâm hành chính quận Thanh Khê đã khai mạc kỳ họp thứ tư HĐND quận Thanh Khê khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Theo nội dung chương trình làm việc sáng nay, sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch HĐND quận, kỳ họp sẽ nghe báo cáo của UBND quận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; Sau đó nghe Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận thông qua báo cáo về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2017 và ý kiến, kiến nghị của cử tri; Báo cáo của UBND quận về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri; Tiếp đến là báo cáo của UBND quận về tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và biện pháp quản lý, điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2017; Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách quận Thanh Khê năm 2016; Tờ trình của UBND quận về việc bổ sung, điều chỉnh danh mục đầu tư công trung hạn và đề nghị danh mục công trình thực hiện chuẩn bị đầu tư năm 2017 để xây dựng năm 2018 từ nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung; Báo cáo của Thường trực HĐND quận về hoạt động HĐND quận 06 tháng đầu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017; Báo cáo (tóm tắt) của Thường trực HĐND quận về giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3 HĐND quận; Sau đó, kỳ họp nghe các báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND quận, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận và Tờ trình của Thường trực HĐND quận về dự kiến Chương trình giám sát năm 2018 của HĐND quận khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021. Buổi chiều là phiên chất vấn và thảo luận tại kỳ họp.

         

Sáng ngày 30/6/2017, bắt đầu là nội dung phát biểu tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu HĐND quận và kiến nghị tại Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND quận. Tiếp theo là nội dung thảo luận và thông qua các dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp. Sau đó là công tác bầu cử tại kỳ họp. Chủ tịch HĐND quận phát biểu chỉ đạo và bế mạc kỳ họp cũng là nội dung cuối cùng của kỳ họp thứ tư HĐND quận Thanh Khê, khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

ĐT

Cập nhật ngày: 29-06-2017
In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

 

(Đã tiếp nhận 144 lượt hồ sơ)56.6 %37.2 %0.0 %0.0 %0.0 %6.2 %SớmĐúngTrễTồnChưa đến hạnQuá hạn
1 7 7 0 1 1 4 1
Hôm nay: 8458
Tháng này: 173318
Tổng cộng: 17701141